sestdiena, 2014. gada 29. novembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas. Pastaiga.

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa.
Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Pastaiga dabā jeb Dabas kontemplācija
Cilvēkam ir piecas sajūtas – redze, dzirde, tauste, oža un garša, ar kuru palīdzību cilvēks uztver pasauli. Izejiet dabā un mēģiniet ar visām šīm sajūtām piedzīvot dabu.
Nevajag domāt “kāpēc”, bet nosauciet vārdā to, ko redziet, dzirdiet u.tml. Pastaigas laikā mēģiniet atslēgt savu racionālo domāšanu! Piefiksējiet to, kas nes prieku. Esiet dabā, sajūtiet to ar visām savām maņām! Šo vingrinājumu sauc par dabas kontemplāciju.
Ja pamanāt kādu nelielu dabas priekšmetu, kas pastaigas laikā piesaista uzmanību, tad paņemiet to un atnesiet sev līdzi, un nolieciet sev zināmā vietā.
Pastaigai veltiet 20-40 minūtes laika.
Kad esat atgriezušies, tad pierakstiet, ko piedzīvojāt, ko redzējāt un pamanījāt, ko dzirdējāt, ko sajutāt?
Kādas dāvanas piedzīvojāt pastaigas laikā?
Kā tagad jūtaties?

piektdiena, 2014. gada 28. novembris

Adventa rekolekcijas. Pirmā nedēļa.
Dievs vienmēr dāvā dāvanas
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Svēto Rakstu fragments lūgšanai
Slava Dievam – pasaules Radītājam
Dziedātāju vadonim. Dāvida dziesma.
Kungs, mūsu valdniek,
cik augsti godājams Tavs Vārds visās zemēs!
Tava varenība sniedzas debesu augstumos!
No bērnu un zīdaiņu mutes
Tu Sev esi izveidojis pretspēku Saviem pretiniekiem,
lai liktu apklust Saviem naidniekiem un atriebējiem.
Kad es redzu Tavas debesis,
Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,-
kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini,
un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?
Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva,
ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis,
esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem,
visu Tu esi nolicis pie viņa kājām:
avis un vēršus visnotaļ, arī lauku zvērus,
putnus zem debesīm un zivis jūrā,
un dzīvību, kas jūras dzelmju tekas izlodā.
Kungs, mūsu valdniek,
cik goda pilns ir Tavs Vārds visā pasaulē! (Ps 8)
Ieteikums
Ja gadījumā līdz šim nav izveidojies ikdienas ieradums lūgties noteiktā laikā, tad šajā pirmajā rekolekciju nedēļā ir svarīgi atrast noteiktu laiku ikdienas ritmā, ko veltīt lūgšanai ar rekolekciju materiālu. Ir svarīgi, lai Jūs izvēlētos labāko laiku lūgšanai.
Mēģiniet iepazīt sevi, kad Jums labāk veicas lūgšana – no rītiem vai vakarā, vai varbūt pusdienlaikā. Attiecību uzturēšanai ir vajadzīgs laiks. Centieties savām attiecībām ar Dievu ieplānot vislabāko laiku. Neatlieciet lūgšanu uz vēlāku laiku, jo tā drīz vien pienāk laiks, kad esam pārāk noguruši, lai lūgtos. Ja esam noguruši, tad ir jāiet gulēt vai jāatpūšas. Lūgšana un rekolekciju veikšana nav jāuztver kā slogs un vēl viens smags pienākums!
Lai veiktu rekolekcijas, protams, ir nepieciešama zināma disciplīna. Tāpēc pirmajā nedēļā mēģiniet iekārtot savu ikdienas ritmu tā, lai lūgšanai tajā atrastos pastāvīga vieta. Šī ir nedēļa, lai izmēģinātu, kas der un to paturētu, un lai atteiktos no tā, kas neder un traucē lūgšanai.
Lūgšanas pārskats
Piezīmju grāmatā uzrakstiet kopsavilkumu tam, kas notika lūgšanas laikā:
Vai kāds vārds vai frāze īpaši pārsteidza?
Ko jutāt un ko apzinājāties? Ko tas Jums nozīmē? un Dievam?
Vai būtu noderīgi atgriezties pie kāda lūgšanas momenta nākamajā lūgšanas laikā?
Ja bija kāds vārds, frāze, tēls vai tml., kas īpaši uzrunāja, pie kura būtu vēlēšanās vēl pakavēties, tad tas būtu īsais, kuru te atzīmēt un pie kura atgriezties nākamajā lūgšanas laikā.

ceturtdiena, 2014. gada 27. novembris

Dievs vienmēr dāvā dāvanas


Adventa rekolekcijas. Pirmās nedēļas tēma. 
Žēlastība, ko man lūgt
Es vēlos izprast pasauli, savu dzīvi tajā un sevi pašu. Kādam nolūkam šīs konkrētās Dieva, mana Radītāja, dāvanas ir dotas?
Pārdomām
Jēzus savu lūgšanu Dievam parasti sāka sacīdams: “Tēvs, es pateicos Tev.” Pirms Lācara uzmodināšanas viņš teica: “Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu mani esi paklausījis!” ( 11, 41). Jēzus lūdzās pateikdamies, jo Viņš dzīvoja pateicībā. To Jēzum mācīja Dieva tautas lielā tradīcija, un tādējādi Jēzus pieņēma ticībā, ka viss ir Dieva dāvana.
Kā Dieva dotu Viņam Jēzus uzlūkoja pasauli, savu pagātni un visu, ar ko Viņš sastapās savā dzīvē. Viņš teica Dievam, savam Tēvam: “Viss, ko Tu man esi devis, ir no Tevis” ( 17, 7). Viņš ar to domāja visu – savu ģimeni, savu pagātni, savu aicinājumu, savus darbus un pat savas ciešanas. Viņš visu uzlūkoja kā dāvanu, jo viņa acis bija ticības pilnas.
Daži cilvēki uztver pasauli tādu, kāda tā ir. Kas tad ir “ir”? Viņi ir līdzīgi daltoniķiem, kas lietas redz skaidri, bet tikai melnbalti, pelēkos toņos. Jūs esat aicināti uztvert pasauli kā dāvanu. Tas nozīmē, kā tādu, kuru jums ir devis Kāds, Kas ir lielāks: viss, kas ir “ir”, ir DĀVANA, dāvana no Dieva.
Jūs esat Dieva izvēlēti caur Kristus acīm skatīt Dieva doto dāvanu varavīksni – zemi, debesis, zinātni, mūziku, savu dzīvi un talantus, un tos, kurus jūs mīlat. Dievs jums ierāda īpašu vietu izvēlētās tautas vidū – starp svētajiem. Vai Dievs varēja caur eņģeli pavēstīt Marijai, kā nosaukt viņas dēlu? Vēl vairāk, Dievs jums, vēl esot mātes miesās, sauc jūs vārdā.
Pateicības garā jūs atzīstat, ka nevarat paši sev pieprasīt pielikt ne stundu pie dzīvības, ne arī centimetru pie auguma. Jūs neko nevarat garantēt ne sev pašam, ne arī tiem, kurus mīlat. Bet tāpēc, ka esat izvēlējušies vispirms meklēt Dieva valstību, jūs zināt, ka “visas šīs lietas taps piemestas” (Mt 6, 33). Šāda ticība un šāda paļāvība pašas par sevi ir dāvanas, kuras mūsdienu pasaulē daudzi nepieņem.
Lūgšana
Āmen.
(c) The Institute of Jesuit Sources, St. Louis, MO. Visas tiesības rezervētas.
(c) Tulkojums latviešu valodā KRISTĪGĀS DZIVES INSTITŪTS

trešdiena, 2014. gada 26. novembris

Kā notiksAdvena laika rekolekcijas šogad?Šogad Adventa laika rekolekcijas būs brīvi pieejamas internetā ikvienam interesantam. Lai neiztrūkstoši varētu saņemt visus materiālus savā pastkastītē, nepieciešams pierakstīties uz bloga - Dvēseles draugs - jaunumiem.
Rekolekciju laiks šogad būs no ceturtdienas, 27.novembra, līdz trešdienai, 24.decembrim.

Un tā, katru nedēļu ceturtdienās varēsiet iepazīties ar nedēļas tēmu. Kopā ar nedēļas tēmu ir vēl vairāki materiāli, kas dod ievirzi nedēļas tēmai. 1. Īss formulējums – „Žēlastība, ko man lūgt”. „Žēlastība, ko man lūgt” ir vārdos izteikta garīgā pieredze, pēc kuras tiekties un ilgoties attiecīgajā nedēļā. Ignācijs Lojola vairākkārtīgi ir uzsvēris, ka pirms mēs sākam lūgties, mums vajag noformulēt žēlastību, ko mēs vēlamies lūgšanā saņemt no mūsu Kunga. Protams, Dievs jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Var rasties jautājums - kāpēc tad mums vēl vajag to atkārtot, noformulēt, izteikt? Tas ir svarīgi tāpēc, lai sagatavotu un atvērtu savu sirdi šīs žēlastības saņemšanai. No pieredzes varu apgalvot – ja sirds ir tikusi atvērta, tad Dievs dāvā bagātīgi, pat vairāk, nekā protam lūgt. Tāpat – kā gan citādi mēs zināsim, vai esam lūgšanā saņēmuši to, ko lūguši, ja lūgšanas sākumā nebūsim noformulējuši, pēc kā ilgojamies? 2. Teksts „Pārdomām”. Te ir koncentrētā veidā minēti vairāki punkti pārdomām, kas saistās ar nedēļas tēmu un attiecīgajā nedēļā vēlāk lūgšanai piedāvātajiem Svēto Rakstu fragmentiem vai cita veida vingrinājumiem. Šis teksts ir domāts, lai to izlasītu un pārdomātu. Vai es tajā rakstīto atpazīstu savā dzīvē? Vai tas attiecas uz manu dzīvi? Kāda veidā? Pie šī teksta var atgriezties arī turpmāk nedēļas laikā. 3. „Lūgšana”. Ar to Jūs variet lūgties ceturtdien, kā arī izmantot pārējās nedēļas dienās, ja tā palīdz Jums noskaņoties uz šīs nedēļas tēmu un atvērt sirdi žēlastībai. Tāpat to variet izmantot noslēdzot ikdienas lūgšanu. Pārējās dienās - attiecīgās dienas lūgšanu materiāls un ieteikumi, ko ar to darīt un kā lūgties.

Komentāros pie materiāla aicinu dalīties savā lūgšanu pieredzē, ar to, ko Dievs darījis attiecīgajā nedēļā rekolekciju laikā, un uzdot jautājumus saistībā ar rekolekcijām. Ja rodas jautājumi - tos var man uzdot arī rakstiski. Iespēju robežās centīšos uz tiem atbildēt. Kā jau minēju - šī materiāla autors ir ilggadējs rekolekciju vadītājs un autoritāte ignāciskā garīguma jomā Žozefs Tetlovs, S.J.
Lai Svētais Gars palīdz ar atvērtu sirdi ieiet Adventa laikā!

otrdiena, 2014. gada 25. novembris

Adventa laika rekolekcijas ikdienā


Bezmaksas reģistācija uz rekolekcijām, pierakstoties uz šī bloga - Dvēseles draugs - jaunumiem. 

Ar Pirmo Adventa svētdienu sākas gaidīšanas laiks.

Gaidīšana ir ļoti būtiska garīgajai dzīvei. Šis gaidīšanas laiks nenozīmē pasīvu gaidīšanu, kā mēs mēdzam gaidīt, kad pārstās līt lietus vai kad pienāks vilciens. Mēs gaidām, sirdī turot Dieva apsolījumu. Tā ir gaidīšana pārliecībā, tā ir gaidīšana, kurā izdzīvojam tagadnes brīdi.

Šis četru nedēļu ilgais laiks dod mums iespēju garā satuvināties ar tiem Israēļa tautas ļaudīm, kas gadsimtiem ilgi loloja sapni par Mesijas atnākšanu un tam ticēja. Viņi šo sapni izdzīvoja tagadnē. Šis ir laiks, kas mums dots, lai mēs savā sirdī atpazītu šīs ilgas un sapni par Kristus atnākšanu, un piedzīvotu un apzinātos Viņa iemiesošanos katrā no mums un ar prieka un miera pilnām sirdīm svinētu Kristus piedzimšanas svētkus.

Ilgas sirdī – tās nav nejaušas, bet tās ir Dieva ieliktas, kas mūs, cilvēkus, ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Kā rakstījis sv. Augustīns: „Tu [Dievs] mūs esi radījis sev un mūsu sirds ir nemierīga, kamēr tā neatdusas Tevī.” Tāpēc tagad dosim sev iespēju un atvēlēsim laiku, lai ieklausītos savā sirdī, lai tajā mītošo nemieru, ko ienes ikdiena, rūpes un raizes, šo četru Adventa nedēļu laikā dienu pa dienai pārvērstu (transformētu) mierā un ļautu sirdij iemantot Dieva dotu mieru.

Šie rekolekciju materiāli balstās uz Ignācija Lojolas „Garīgajiem vingrinājumiem” un tie ir izkārtoti noteiktā secībā, lai nodrošinātu noteiktu dinamiku. Tāpēc šajās rekolekcijās ir svarīgi, lai cilvēks apņemtos katru dienu veltīt vismaz 20-30 minūtes laika šiem vingrinājumiem. Ieteicamais laika ilgums būtu 30-40 minūtes dienā. Tomēr, pat ja kādu ļoti saista šie vingrinājumi, tomēr iesaku nepārsniegt 60 minūtes vienā reizē.


Šī materiāla autors ir ilggadējs rekolekciju vadītājs un autoritāte ignāciskā garīguma jomā Žozefs Tetlovs, S.J. (Jēzus Sadraudzības loceklis). Man ir bijusi iespēja viņu satikt Romā 2003. gada pavasarī. 2003. gada rudenī KRISTĪGĀS DZĪVES INSTITŪTS saņēma arī atļauju tulkot latviski, publicēt un izmantot viņa sagatavotos materiālus rekolekcijās. Un tā jau 2003.gada Adventāpirmo reizi vadīju šīs rekolekcijas. Laika gaitā šīs rekolekcijas tika pielāgotas arī e-videi, kur tās kļuva pieejamas arī tiem, kam ikdienā nebūtu iespējams piedalīties rekolekcijās klātienē.

Adventa rekolekciju materiāls šogad pirmo reizi tiks piedāvāts brīvi pieejams internetā. Lai to saņemtu arī savā e-pastā un neizlaistu nevienu materiālu, ieteicams pierakstīties uz šī bloga jaunumiem.
Uz tikšanos!